18.01.2024 Fællesmøde


Spændende aften i Tåstrup
 
                  

De 3 garderforeninger Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde Amt og Søndre Birk afholdt torsdag aften 18.1.24 fælles vintermøde i Tåstrup Kulturcenter.

50 veloplagte deltagere hyggede sig med spisning, kaffe og snak på tværs af foreningerne. 

Vi havde også besøg af chef for Livgardens uddannelsebataljon oberstløjtnant Henrik Schirrmacher, som havde taget sig tid til at besøge os, selv om han kom direkte fra decemberholdets første feltøvelse med minus 10 graders kulde.

Indledningsvis fortalte Oberstløjtnanten om sit karriereforløb i Forsvaret startende med værnepligtig, konstabel, sergent, kompagnichef i Livgarden, flere udsendelser til Afghanistan og en ledende stilling i London under Nato regi for nu at have ønskeposten som bataljonschef i Livgarden.

Henrik Schirrmacher gav os derefter et interessant indblik i uddannelsen af nutidens gardere. En opgave som er udfordret på den korte tidsramme der er til rådighed og samtidig stiller store krav til garderne i nutidens Danmark med det konstante terror- og voldsniveau i samfundet.

Ligeledes foregår uddannelsen på en hel anden måde end tidligere, således er alt ”overflødigt” skåret fra. Bl.a. er stueeftersyn, pudsning mm. beskåret til et minimum. Det er der simpelthen ikke tid til.

Henrik fortalte også at nutidens gardere er gode til deres opgaver og engagerer sig, men de skal selv kunne se en mening med de opgaver de bliver stillet. Gamle dages ”kæft, trit og retning” duer ikke længere.

Henrik orienterede os også om perspektiverne i 12 måneders værnepligtstid som det kommende forsvarsforlig lægger op til. Her er der forskellige modeller for hvordan den skal deles op. Hvilken model det bliver, må den kommende tid vise.