Flagdag 5 september 2023


Søndre Birk var som tidligere år inviteret til flagdag hos Glostrup kommune.

I år var det om eftermiddagen med deltagelse af 3 faner, en fanekommando fra Hjemmeværnets eksercitskompagni Livjægerne-Rosenborg, Søndre Birks fane og Brøndby Marineforenings fane.

Præcis kl. 16 lagde borgmesteren en krans ved det nye mindesmærke, mens fanekommandoen præsenterede gevær og fanerne blev fældet. Derefter blev ”the last post” spillet smukt på trompet.

Efter en kort tale af borgmesteren marcherede fanerne til aktivitetshuset, fulgt af Søndre Birks gardere og øvrige deltagere.

I aktivitetshuset blev der budt på sandwichs og sodavand/kildevand. Herefter holdt borgmesteren en tale og fremhævede den respekt og taknemlighed Danmark viser de nuværende udsendte og veteraner fra tidligere udsendelser.

Derefter blev der overrakt 3 børnemedaljer til børn af udsendte. (et nyt tiltag som er indført)

Herefter holdt tidligere vicekriminalinspektør og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen et foredrag og fortalte om de særlige sager hvor han været udsendt til katastrofer, tsunamien i Thailand, branden på Scandinavian Star og Folkedrabet i Rwanda. Voldsomme opgaver som har præget ham siden og kan sammenlignes med de voldsomme oplevelser nogle udsendte er mærket af.

Dannebrogsflag på gravsteder med faldne gardere.

Hvert år 5. september sætter Søndre Birk et lille dannebrogsflag med DG emblem på stangen ved en falden garder på Hvidovre kirkegård, som ligger i vores område. Denne markering foretages landet over af de Garderforeninger, som har garder-gravsteder i deres respektive områder. En smuk tradition, som de pårørende er glade for.