Formål

I henhold til vor forenings vedtægter §2 er vort formål:

 

-         at fastholde hengivenhed og interesse for kongehus, fædreland og landets værn, samt at styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges nået ved sammenkomster, skydeaktiviteter, fester, foredrag og lignende arrangementer.

-         at hædre afdøde medlemmer ved at følge dem til graven.

-         at understøtte trængende medlemmer, deres enker og eventuelle umyndige børn.

(Hjælpefondens fundats §7.)

 

Herudover har foreningen til formål, at medvirke i De Danske Garderforeningers netværk for såvel tjenstgørende som hjemsendte gardere.