Organisering

Bestyrelsen
 
  Funktion Navn Adresse Telefon - Mobil E-mail


 
Formand Carl Aage Lausten 2670 Greve 4040 6452

cal@lausten.dk 
Skydeformand / Festudvalg Niels Langstrup 2860 Søborg 4033 4172 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer


 
Skydeudvalg / Festudvalg Henrik Graves Pedersen 2600  Glostrup 2615 2113 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer


 
Kasserer / Registrator / Fanebærer / Festudvalg Niels Banche Petersen 3390  Hundested 4373 4936 1livgarden@gmail.com


 
Skydeudvalg / Festudvalg John Bennetzen 2660 Brøndby Str. 2094 4158 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer


 
Fanebærerløjtnant / Skydeudvalg / Festudvalg Karsten Lustrup 4242 Boeslunde 4259 8989 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer


 
Næstformand/Sekretær / Festudvalg Carsten B. Nielsen 2605 Brøndby 4074 1375 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer


 
Festudvalg Per Orland 2670 Greve 2178 8705 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer 

Webmaster / Bowlingformand / Festudvalg Toni Glud 2650 Hvidovre 6167 4229 E-mailkontakt kan ske via
e-mail til formand eller kasserer