20.03.2015 Søndre Birks Garderforenings 78. Generalforsamling