17.03.2016 Søndre Birks Garderforenings 79. Generalforsamling