31.03.2017 Søndre Birks Garderforenings 80. Generalforsamling