23.03.2018 Søndre Birks Garderforenings 81. Generalforsamling