29.03.2019 Søndre Birks Garderforenings 82. Generalforsamling