25.09.2020 Søndre Birks Garderforenings 83. Generalforsamling

Generalforsamling på slottet!

Med et halvt års forsinkelse afholdt vi den 25. september vor 83. ordinære generalforsamling på Frederiksberg Slot. Først generalforsamling i den fine Riddersal med efterfølgende spisning og hygge i sidefløjen. Fanen førtes ind og inden vi gik i gang med dagsordenen, mindes vi i ærbødighed og et minuts stilhed vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”
Som 1. punkt på dagsorden blev Knud Basballe valgt til dirigent og han førte generalforsamlingen sikkert igennem de øvrige punkter. Alle beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Herunder at kontingentet blev forhøjet til kr. 330,00.
 Under pkt. 6-12, valg til poster, modtog formand Jens Crone ikke genvalg. Til ny formand blev febr. 71 Carl Aage Lausten valgt. 2. suppleant, april 72 Niels Banche Petersen blev valgt til bestyrelsen. Som 2. suppleant blev valgt nov. 74 Lars Andersson. Som revisorsuppleant blev valgt febr. 71 Erik Nielsen. På øvrige poster var der genvalg.
Under pkt. 13 blev Jens Crone hyldet af bestyrelse og forsamling
Han blev med forsamlingens stående applaus udnævnt til æresmedlem af Søndre Birks Garderforening.
Han fik af kasserer Flemming Martinussen overrakt Danske Soldaters Landsråd (DSL) æresmedalje i guld med tilhørende diplom. En hæder som kun ganske få har den ære at modtage.
På bestyrelses vegne overrakte næstformand Jakob Hjorth en gave i form af en flot bordflag med 24 karat guldbelagt fod og indgraveret hilsen i bunden.
Jubilæumstegn blev overrakt til:  Christian Unna-Lindhard og Erik Højgaard Kristensen (10 år) 
Toni Glud og Henning Grevsen (40 år) Jens Crone og Jan Willmarst (50 år)
Ved slutningen af generalforsamlingen trådte til Jens´ store overraskelse hans hustru og datter ind i salen og deltog i resten af aftenen. Vi havde inviteret dem uden at Jens vidste noget.
Under spisningen holdt Jens en spændende tale om sine mange år i Søndre Birks Garderforening. Fortalte bl.a. at han faktisk havde kommet i Søndre Birks Garderforening gennem 65 år. Idet han son knægt havde været med sin far til fugleskydning og hjulpet med at sælge lodder for foreningen.
Da vi jo havde tænkt på at Jens nok fik lidt mere tid derhjemme hos sin hustru, overrakte vi dem et 1000 priks puslespil med Amalienborg som motiv.
Og et gavekort til restaurant Garden, så de kan komme ud og hygge sig, når de trænger til en pause fra puslespillet.
Det var en dejlig aften, selv om vi måtte indrette os efter Corona-restriktionerne.