DGLOGOlgsol[1]DGLOGOInvitation til ”fællesmøde”

med Chefen for Den Kongelige Livgarde

som gæstetaler

 

Kære Garderforeningsmedlemmer i:

Søndre Birks Garderforening, Gl. Roskilde Amts Garderforening

Køge og Omegns Garderforening og Høje-Taastrup og Omegns Garderforening

 

Du inviteres hermed til et fællesmøde arrangeret af 4 nabo garderforeninger

 

Torsdag den 25. oktober 2012 - kl. 17.30

Mødested: Vor Frue Sognegård

Vor Frue Hovedgade 65, 4000 Roskilde

 

Tekstboks: Program
17.30: Indskrivning/betaling. 
18.00: Spisning (stegt flæsk og
           persillesovs + kaffe)
19.30: Gæstetaler: 
           Oberst, kammerherre
           Lasse Harkjær
20.30: Spørgsmål
21.00: Afslutning
 
 
Deltager pris:
For stegt flæsk + kaffe kr. 115,-
pr. person.
Beløb opkræves ved mødets start. Drikkevarer købes særskilt.
 
 
Tilmelding: 
Efter ”først-til-mølle” princippet.
Tilmelding er bindende og skal være 
pr. mail på: tilmelding@gf78.dk 
senest den 10. oktober 2012
Ledsager er velkommen,
men skal også tilmeldes.

Chefen for Livgarden

ser tilbage og frem”
 

 

Efter knap 7 år som chef for Livgarden ser Oberst Lasse Harkjær tilbage på de store oplevelser, der har været i chefperioden, indenfor såvel vagttjeneste som de internationale operationer. Samtidig ser han fremad på de udfordringer, der ligger for Livgarden, når forsvarets besparelser på 2,7 mia. kr. skal gennemføres og giver et bud på fremtidens Livgarde.

 


 

Vi håber du syntes arrangementet ser interessant ud og glæder os til din tilmelding.

 Der forventes et lille overskud, og det vil

tilgå DG til ”Gaven til de udsendte”.

 

Mange hilsner fra bestyrelserne i de 4 Garderforeninger.