Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet november 2015


Indlæg til Garderbladet –november 2015 – Søndre Birks Garderforening

 

Afholdte arrangementer

 

Skydesæsonen er i fuld gang. I oktober var vi arrangør af en trekantskydning som var udsat fra foråret. Resultatet foreligger ikke i skrivende stund, men vil kunne læses i Garderbladet for december. I november skal vi bl. a. skyde mod Marineforeningen og Fængselsvæsenet. Vi ser frem til endnu en hyggelig aften i skydekælderen – og det gør vi jo hver eneste onsdag. Prøv at møde op – Tilmelding ikke nødvendig.

Feb 69 Jan Willmarst

 

Bowling startede i september i Want2Bowl i Taastrup. Hvis du gerne vil være med, så kontakt Jakob Hjort på 2166 5633.

 

Torsdag den 17. sept. åbnede Sadelmagermester Brian K. Rützou sit værksted for Søndre Birks Garderforening. Vi var en lille skare, der interesseret hørte Brian fortælle om, hvorledes han fik interesse for faget gennem hans tid som seniorsergent i vagtkompagniet. Brian fortalte levende om de mange processer, der går forud for en bjørneskindshues tilblivelse, og det lige fra bjørnen nedlægges i Canadas vilde skove, til skindet når Danmark under myndighedernes opsyn. Vi fik ”huens” og andre beklædningsgenstandes historie helt tilbage til 1700 tallet. Bjørneskindshuen i dag er stort set uændret siden 1840. En hues levetid er ca. 25 – 30 år, og med det meget slid huen udsættes for, bliver samtlige huer repareret og gået efter i sømmene ca. hvert 4. år. Under causeriet trakterede Brian med en lille forfriskning samt snacks. Det blev en ret så interessant aften, og vi siger Brian Rützou tak for modtagelsen og en spændende aften.

Maj 70 Jens Crone

 

Kommende arrangementer

 

Fredag den 6.11.2015 kl. 1930 byder vi igen op til den helt store bankoaften. Den afholdes som sædvanligt i Glostruphallens Restaurant – ganske som vi plejer på den sidste fredag for Morgens aften. Tag meget gerne familie og venner med til en hyggelig aften. Som sædvanlig disker foreningen op med mange og meget flotte præmier, og allerede nu kan vi løfte sløret for at årets vinpræmier er af en ganske særlig kvalitet. Dørene åbnes kl. 1900 og spillene går i gang kl. 1930 præcis. Der vil som sædvanligt være overraskelser under vejs på denne traditionsrige aften. Vel mødt til både nye og ”gamle” deltagere.  

 

Generalforsamling 2016. Allerede nu varsler vi generalforsamlingen i 2016. Den afholdes torsdag, den 17. marts 2016 i Glostruphallens Restaurant. Indkaldelse vil også fremgå af kontingentopkrævningen som udsendes ultimo oktober 2015 – enten via Betalingsservice eller ved modtagelse af indbetalingskort.

 

Fælles for alle arrangementer er, at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk

 

NOV 68 Fl. Martinussen