Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Januar 2016

 

 

Indlæg til Garderbladet 2016 – Søndre Birks Garderforening

 

Afholdte arrangementer:

Fredag, den 06. november – som sædvanlig sidste fredag før Mortens Aften, afholdt foreningen sit årlige andespil i Glostrup Hallens Restaurant. 59 forventningsfulde deltagere var mødt op for at få del i de flotte gevinster. Nogle blev glade (én meget glad – for han bare vandt og vandt) – og nogle blev skuffet. Vi gjorde ellers hvad vi kunne for at fordele gevinster over hele salen. Vi gentager succesen næste år – og håber på endnu flere deltagere.

 

Skydesæsonen er nu halvvejs gennem sæsonen. Siden sidst har vi afholdt den anden trekantskydning i år. Det var skydningen sammen med Marinerne og Fængselsvæsenet. Den blev afviklet d. 11/11 i kælderen under Glostrup Hallen. I år deltog 30 skytter og – det blev igen - en rigtig god SBG-aften. Vi vandt pokalen for 18. gang. Vi fik 936 point mod Marinernes 911 og Fængselsvæsenets 909.  Niels Langstrup blev nr. 1 med 191 point, John Bennetzen nr. 2 med 188 point og Knud Basballe nr. 3 - også med 188 point. Efter skydningen havde Jakob og Lis sørget for sildemadder m.m. samt lækkert smørrebrød. Stor tak til dem begge! I skrivende stund mangler kun vores juleskydning hvor der er 24 tilmeldte, så resultatet kan der først skrives om i Garderbladets februar-nummer.

 

 Efter juleferien starter vi op igen onsdag d. 6. januar. Kik nu ned om onsdagen i kælderen under Glostruphallen i det nye år og få en snak med de gamle gardere. NOV-74 Niels Langstrup,.

 

Kommende arrangementer

Den 21.1.2016 inviterer vi til kammeratskabsaften med foredrag af Kammerherre Oberst Flemming Rytter, tidligere Chef for Den Kongelige Livgarde. Se venligst annoncen indsat forrest under Region V.

 

Bowling i Want2Bowl i Taastrup ruller bare! Det har vi skrevet før – og vi har stadig plads til flere. Hvis du gerne vil være med, så kontakt Jakob Hjort på 2166 5633.

 

Generalforsamling 2016 afholdes torsdag, den 17. marts 2016 i Glostruphallens Restaurant. Indkaldelsen fremgå også af kontingentopkrævningen som allerede udsendt og modtaget hos alle – enten via Betalingsservice eller ved modtagelse af indbetalingskort. Vi opfordrer endnu engang alle, at tilmelde betalingen til Betalingsservice. Det er gratis – og det letter kassererens arbejde.

 

Og husk – fælles for alle arrangementer er, at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og alle arrangementer er for alle foreningens medlemmer.

 

Kære medlemmer.

Vi skal nu tage hul på et nyt og forhåbentligt spændende år 2016, så det er også nu, at vi i Søndre Birks Garderforenings bestyrelse vil sige jer tak for opbakning og støtte til vor forening. Det har været et spændende år med mange gode aktiviteter. Alligevel har vi måttet aflyse 2 arrangementer i 2015 pga. manglende tilslutning, men vi beholder gejsten og håber, at I vil være med til at gøre 2016 lige så spændende. Vi ønsker alle vore medlemmer og familie et rigtig godt nytår. Vi håber, at vi ses i det nye år.

 

Jens Crone

 
 


De flotte gevinster til foreningens andespil.