Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Februar 2016
 


Indlæg til Garderbladet februar 2016 – Søndre Birks Garderforening

 

Mindeord.

En gammel ”kriger” er ikke blandt os mere. Den 20. dec. 2015 kunne vort ældste Æresmedlem 20-maj-1946 Arne Clemensen ikke mere. Arne sad i vor forenings bestyrelse i nær 40 år og blev æresmedlem i 1989 da han fratrådte som kasserer og registrator efter 23 år på samme post. Har var derfor – ved sin død – foreningens ældste æresmedlem – både i alder og anciennitet. Mange vil også huske Arne for hans vid, humor og sjove historier ligesom han ej fornægtede en god sang. Arne fortsatte sit engagement i foreningen, hvor han og hustruen Lissi var ivrige skytter, indtil det til sidst kneb med kræfterne. Arne var foreningens mand og ingen var gladere end han, når nye medlemmer kom til. Nu er det forbi, og tilbage har vi de bedste minder om Arne fra hans tid i Søndre Birks Garderforening.

Æret være hans minde.

 

Afholdte arrangementer:

Hvert år er januar den måned hvor vi starter vores aktiviteter op efter en fredfyldt jul – og det er der ikke ændret på i år. Når disse linjer læses så har vi allerede været til skydning flere gang – og også til bowling – det tager bare kegler. Derudover har vi også lyttet til et foredrag af Kammerherre, Oberst Flemming Rytter, tidligere Chef for Den Kongelige Livgarde. Nærmere heraf i næste nummer tillige med referat fra regionsmesterskaberne i bowling, jfr. senere.

 

Kommende arrangementer

Torsdag den 17. marts 2016 afholdes vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant.

Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning. Kl. ca. 20.00 gennemføres generalforsamlingen iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 21665633 eller til Jens Crone på Mo 25255002 og senest den 12. marts.

Menuen er skipperlabskovs med tilbehør. Dertil serveres 1 øl/vand og 1 snaps samt dessert, hvortil der serveres 1 glas Livgardens portvin. Alt det får du til den favorable pris af kr. 100,00. Du kan også vælge 3 stk. flot, men uspecificeret smørrebrød med drikkevarer som ovenfor til kr. kr. 80,00. Efterfølgende serveres kaffe med småkager. Ved tilmeldingen, der er bindende, skal menuønske oplyses. Der betales kontant ved indgangen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære ge­neralfor­samling, skal jf. vedtægternes § 18 stk. 5 være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Er du berettiget til at modtage et 25, 40, 50 eller 60 års tegn, så bør du tilmelde dig til denne aften. Årets hæderstegnsmodtagere vil modtage et brev fra formanden. Det er uforpligtende at modtage sit velfortjente hæderstegn.

Husk, at hæderstegnene ikke tilsendes, men uddeles på denne aften.

Maj-70 Jens Crone

 

Bowling. Vi bowler også de februar, marts og april. Her i februar er vi 07.02.16 vært ved regionsmesterskaberne i bowling. Det foregår, som sædvanligt, i Taastrup. Der er altid plads til flere. Kontakt Jakob Hjort på 2166 5633.

 

Skydning. Ja – det er fortsat om onsdagen i den hyggeligste kælder i Glostrup – nemlig skydekælderen under Glostrup Hallen. Det er hver onsdag kl. 1900; og kender du en Garderkammerat der har lyst, så tag ham med. Der er instruktører til rådighed.

 

Og så husker vi igen på: Fælles for alle arrangementer er, at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og alle arrangementer er for alle foreningens medlemmer – og vi har altid plads til flere.

 

NOV-68 Fl. Martinussen