Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Marts 2016
 

Indlæg til Garderbladet marts 2016 – Søndre Birks Garderforening

 

 

Afholdte arrangementer:

 

Torsdag 21.1.2016 afholdt vi, sammen med vore naboforeninger en kammeratskabsaften med foredrag af Kammerherre Oberst Flemming Rytter, tidligere Chef for Den Kongelige Livgarde. Det blev en rigtig god aften for alle deltagerne. Referat af aftenen fremgår andet steds i Garderbladet.

 

Mandag 01.2.2016 havde vi planlagt kammeratskabsaften (med / uden kortspil) og spisning. Allerede i Garderbladet i januar d.å. meldte vi ud, at såfremt der ikke var minimum 20 tilmeldte, incl. bestyrelsen, så ville arrangementet ikke blive afholdt. Da vi ikke nåede op på dette antal, blev vi, desværre igen, nødt til at aflyse denne aften. Bestyrelsen vil drøfte om disse aftener fremover skal planlægges.

 

Kommende arrangementer

Vi gør endnu engang opmærksom på at vi torsdag den 17. marts 2016 afholder vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant.

 

Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning. Kl. ca. 20.00 gennemføres generalforsamlingen iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 21665633 eller til Jens Crone på Mo 25255002 og senest den 12. marts.

 

Menuen er skipperlabskovs med tilbehør. Dertil serveres 1 øl/vand og 1 snaps samt dessert, hvortil der serveres 1 glas Livgardens portvin. Alt det får du til den favorable pris af kr. 100,00. Du kan også vælge 3 stk. flot, men uspecificeret smørrebrød med drikkevarer som ovenfor til kr. kr. 80,00. Efterfølgende serveres kaffe med småkager. Ved tilmeldingen, der er bindende, skal menuønske oplyses. Der betales kontant ved indgangen.

Maj 70 Jens Crone

 

Bowling. Der bowles fortsat i marts og april. Her i februar var vi 07.02.16 vært ved regionsmesterskaberne i bowling. Resultatet forelå ikke ved deadline. Men vor bowlingformand, Jakob Hjort, udtaler at der altid er plads til flere. Kontakt Jakob på 2166 5633.

 

Skydning. Sæsonen går på hæld, men der er træningsskydning onsdag 01.3.2016, Trekantsskydning torsdag (NB) 10.3.16 hos Nordre Birks Garderforening og så er der søndag 13.3.2016 Regionsskydning med os selv som vært i den hyggeligste kælder i Glostrup – skydekælderen under Glostrup Hallen. Sidste skydeaften i sæsonen 2015 / 2016 er 16.3.2016 med Morskabsskydning. Skyttelauget holder afslutningsaften 06.4.16 – nærmere i næste nummer af Garderbladet.

 

Fælles for alle arrangementer er, at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og alle arrangementer er for alle foreningens medlemmer – og vi har altid plads til flere.

 

NOV-68 Fl. Martinussen