Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2016
 

Vedr.: Indlæg til Garderbladets Maj udgave 2016.

GF 61, Søndre Birks Garderforening.

 

Generalforsamling:

Den 17. marts afholdt vi vor 79. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Formanden bød velkommen til de fremmødte og særligt til vore æresmedlemmer aug-56 Knud Basballe og mar-61 Finn Østergaard. Efter spisning og før generalforsamlingens begyndelse førtes fanen ind af vor fanebærer Jakob Hjorth. Fanen sænkedes i ærbødighed for vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Derefter udtalte vi i fællesskab et ”Gud bevare Dronningen”.

Som første punkt til dagsorden valgtes vort æresmedlem Knud Basballe til dirigent. Formanden aflagde beretning for Forening og Hjælpefond og fortalte om aktiviteterne i vor forening, samt de områder, der udefra har berørt vor forening. Jan Willmarst og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets skyde- og bowlingaktiviteter. Vor kassér i hovedforeningen Flemming Martinussen aflagde regnskab for Forening og Hjælpefond og for skyttelavet redegjorde Dennis Østerholt for regnskabet. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2017 er uforandret kr. 320,-

Valg af bestyrelsesmedlemmer. maj-63 Jakob Hjorth, sep-68 Tom Wiese, jan-80 Toni Glud, blev alle genvalgt. maj-60 Jørn Magnussen ønskede ikke genvalg og ny i bestyrelsen blev feb-71 Carl Aage Lausten. Nyvalg blev det også til i Hjælpefondens bestyrelse, hvor sep-88 Karsten Lustrup indtræder. Til fanebærer/suppleant genvalgtes Jakob Hjorth og Dennis Østerholt.

Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn. Formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening samt støtte til garderbevægelsen. Afslutningsvis takkede formanden vor dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling, vor bestyrelse for et godt udført arbejde i 2015 samt generalforsamlingen for en rigtig god stemning.

 

 

Modtagere af jubilæumstegn. Bagerst fra venstre: Formanden, jul-75 Michael Jensen (10), Fanebæreren, mar-60 Leif Lerke (10), maj-60 Jørn Magnussen (10), feb-71 Erik Nielsen (10). Forrest fra venstre: jun-84 Helge Langstrup Pedersen (25), jan-62 Hans Eriksen (40), sep-64 Per Irgens (50), maj-65 Steen Malta Nielsen (50), maj-65 Poul Erik Madsen (40), nov-75 Tonni Lolck Pedersen.

 

 

Onsdag d. 16/3 blev årets sidste skydning, morskabsskydningen afviklet. Der var næsten fuldt hus i skydekælderen så førstesalen måtte tages i brug denne aften. Herrerne var ikke særlig galante da de løb med alle præmierne. Dennis Østerholt tog med 1. præmien, Jakob Hjorth snuppede 2. præmien foran Carl Aage Lausten som løb med 3. præmien. Tom Wiese var skarp denne aften og løb med hovedpræmien (vin og chokolade).  Vores piger Renate og Karen-Margrethe havde været på indkøb så de diskede op med et lækkert pølse- og ostebord med rødvin, så det var en rigtig festlig aften. Skydeudvalget siger mange tak for indsatsen.  NOV 74 Niels Langstrup