Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet August 2016
 

Indlæg til Garderbladet – august 2016 – Søndre Birks Garderforening


Sommerferien er ved at slutte for mange, og i Søndre Birks Garderforening er vi klar med at invitere til flere forskellige arrangementer.

Årets fugleskydning finder sted lørdag den 27. august. Vi har igen i år fået lov at bruge den tidligere Hjemmeværnsgård, Horsedammen 52, 2605 Brøndby (måske for allersidste gang). Foreningen byder på morgenkaffe kl. 09.00 + en skive ost eller spegepølse + en lille én. Antrædning kl. ca. 09.20, hvor formand og fuglekonge byder velkommen. Når fuglen er besigtiget kan skydningen begynde ca. kl. 09.45.  Efter at sidste skud er afgivet rigges der an til fælles spisning. Vi vil gentage de senere års succes hvor skytter der ønsker det, kan få 3 stk. smørrebrød + sild + 1 snaps for 110 kr. (En lille forhøjelse i forhold til de to sidste år). Dette fordrer dog bindende tilmelding SENEST den 20. august 2016 til Jakob på 2166 5633 eller Carl Aage på 4040 6452. Man er velkommen til at medbringe sin egen mad. Ved tilmeldingen beder vi derfor om at der oplyses om man også deltager i fællesspisningen.

Drikkelse kan købes til favorable priser. Under spisningen er der uddeling af præmier og årets fuglekonge kåres. Det er helt uforpligtende at blive fuglekonge. Fugleskydningen slutter ca. kl. 14.30 og foregår under ganske afslappede former. Kom ud og få en festlig dag sammen med dine Garderkammerater.

Prisen for deltagelse i selve skydningen er uændret kr. 100.

Fl. Martinussen NOV 68

 

Husk at skydesæsonen starter onsdag d. 28. september. Kik ned i skydekælderen kl. 19.00 i Glostrup Hallen denne aften for skydningen er gratis (denne dag). Vi vil så gerne hilse på dig. Der vil i løbet af sæsonen være en del arrangementer hvor vi også hygger og har andre skydelaug på besøg. Se venligt program på www.sbg.dk.

Niels Langstrup NOV 74

Bowling startes op i september 2016. Nærmere i næste nummer af Garderbladet.