Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Februar 2017


Indlæg til Garderbladet – februar 2017 – Søndre Birks Garderforening

 

Afholdte arrangementer

Godt halvdelen af skydesæsonen er afviklet nu. Siden skydeudvalget sidst var på banen har vi deltaget i  trekantskydningen med Marineforeningen og Fængselsvæsenet. Efter sejre de seneste 18 år (!) måtte vi afgive pokalen til Marineforeningen. De var selv værter for et flot arrangement og, da de samtidigt var virkelig godt skydende var sejren fortjent. Vi mangler vist efterhånden nogle yngre skytter. Der var dog holdpræmie til John Bennetzen med 192 points, Niels Langstrup 188 og Jakob Hjorth med 184.

 

07.12.16 havde vi vores traditionelle  juleafslutning med flotte præmie. Jakob og Lis diskede op med glögg og æbleskiver, stor tak til dem begge. Og så skal det lige nævnes at hovedpræmien for bedste 10-er gik til Knud Basballe, næsten som den plejer. Vi ses om onsdagen i skydekælderen under Glostrup Hallen, se nærmere på sbg.dk.

 

NOV-74 Niels Langstrup   

Skydeformand

 

Kommende arrangementer

Sæt kryds i kalenderen, thi fredag, den 31. marts 2017 kl. 1830 afholder vi vores årlige generalforsamling i Glostrup Hallens Restaurant. Nærmere i næste nummer af Garderbladet.

 

NOV-68 Fl. Martinussen