Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2017


Garderbladet maj 2017 – Søndre Birks Garderforening


Afholdte arrangementer.

Fredag, den 31. marts 2017 afholdt foreningen sin 80. generalforsamling hvor der deltog i alt 35 Gamle Gardere. Referat af generalforsamlingen følger i Garderbladet i juni 2017.

Under spisningen blev 2 af foreningens medlemmer, FEB-69, Jan Philip Willmarst og NOV-74 Niels Langstrup Pedersen, til deres store overraskelse kaldt frem foran forsamlingen. Årsagen var at de begge var indstillet til, og havde fået godkendt indstillingerne til Danske Soldaterforenings Landsråds Fortjensttegn i Sølv.

Tegnet blev overrakt af Landsrådssekretæren fra DSL – der i øvrigt er kasserer og registrator i vores egen forening.
 



2 glade modtagere af DSL’s fortjensttegn i sølv viser deres diplomer – omgivet af formand samt landsrådssekretær.