Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Juli 2017


 

Til GB Juli-Nr. 2017.

Kære medlemmer i Søndre Birks garderforening.

Sæsonen 2016/2017 1. halvår er nu ovre og hvor vi har haft mange gode arrangementer med en engageret bestyrelse og medlemmer. Vi tager fat igen ultimo august med fugleskydningen, der afholdes et nyt sted. Sluttelig vil bestyrelsen hermed benytte lejligheden at ønske alle medlemmer og familie en rigtig god sommer.

Afholdte arrangementer:

Landsmesterskabet i bowling er afgjort, for Søndre Birks Garderforening fik vi en rigtig god sæson. A-holdet fik en 3. plads med en total på 1.151 points. Holdet bestod af Dennis Østerholt, Erik Hansen, Toni Glud samt Helge Langstrup. Højeste score var Erik med 337 points. I B-rækken blev vi en flot nr. 1 med en score på 1.025 points. Holdet bestod af Carsten Heinze, Carl-Aage Lausten, Lars Andersson samt Jakob Hjorth. Højeste score var Lars med 266 points. Resultatet betød, at der på Repræsentantskabsmødet i Bogense blev overrakt en vandrepokal til foreningen.

Tak for en god sæson – og rigtig god sommer til alle spillerne.

Maj 63 – Jakob Hjorth

Kommende arrangementer:

Fugleskydningen afholdes lørdag, den 26. august 2017 i Glostrup Bypark. Nærmere følger i næste nummer af Garderbladet, men reserver allerede dagen nu.

Mindeord.

Vort æresmedlem 500869-mar-61 Finn Østergaard er ikke mere. Finn var et mangeårigt og trofast medlem i Søndre Birks Garderforening, hvor han og fru Kirsten ikke lod et godt arrangement gå næsen forbi. Trods Finn’s mange alvorlige sygdomsforløb formåede han altid at komme ovenpå igen, og ej heller tabet af synet kunne stoppe Finn i at være sammen med gamle garderkammerater. Finn var en meget korrekt person, som alle satte meget stor pris på, ligesom han i mange år sad i vor forenings bestyrelse og i en årrække var formand i 100 – Mands foreningen. Det var derfor helt naturligt, at det netop var de 2 foreningers faner, der på fornemste vis stod vagt om Finn’s båre under bisættelsen.

Æret være Finn’s minde.

Maj 70 – Jens Crone