Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Januar 2018


 

Indlæg til Garderbladet januar 2018 – Søndre Birks Garderforening (061)

 

 

 

 

Afholdte arrangementer:

80 fremmødte deltagere til vort bankospil den 3.11 fik en rigtig flot aften, så det må vi vist igen betegne som en succes. Efter ca. 3 timers spil var de mange flotte gevinster blevet fordelt til højre og venstre, men som sædvanligt er der altid nogle, der sidder med en heldig plade eller to. Formanden takkede kassereren for hans talopråb, og for hans store arbejde med indkøb og tilrettelæggelse af arrangementet, og deltagerne for et flot fremmøde med ønsket om en god jul og et godt nytår.

 

Skytterne var igen aktive mandag den 20.11, da fængselsvæsenet (FIOV) stod som værter for skydningen mellem FIOV-SBG- og marineforeningen (MF). FIOV lånte vore baner til skydningen, da Statsfængslet i Vridsløse nu er delvist nedlagt, og de tilhørende skydebaner ikke mere vedligeholdes. Vi havde en rigtig fin aften, hvor der blev disket op med en lækker vildtgryde (vildsvin og elg). MF vandt skydningen med Søndre Birk på andenpladsen. Individuel vinder fra vor forening blev Henrik Graves Petersen med Carl Aage Lausten som en flot nummer to. FIOV meddelte, at de ikke mere kan afholde skydningen, men at de håber på, at de stadig kan holde sammen på deres skytter, så de måske også kan deltage næste år.  

 

 Kommende arrangementer

Som annonceret i forrige garderblad afholder ”de tre foreninger” vort fælles arrangement Torsdag den 18. januar 2018, kl. 18.00 i Taastrup Idræts Center – Cafe Sofie, Parkvej 78, 2630 Taastrup, hvor Kammertjener Andersen causerer. Vi henviser til vort indlæg i forrige nr. og til vort indlæg under Region V. Tilmelding til undertegnede og på gensyn i Taastrup.

 

Tiden går hurtigt og vi vil allerede nu minde dig om den forestående generalforsamling den 23. marts 2018. Nærmere i næste nr. af GB.

 

Skydning og bowling fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk.

 

Maj-70 Jens Crone

Formand