Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Oktober 2018


 

Garderbladet oktober 2018 – Søndre Birks Garderforening

Afholdte arrangementer.

Den 25. august kl. 09.00 stillede 26 morgenduelige fugleskydningsskytter til morgenkaffe m. brød og en lille dram i Glostrup Bypark. Det var fugleskydning nr. 80, og derfor havde foreningen tilbudt et heldagsarrangement for blot 80 kroner. Jeg tror ikke, de blev skuffede. Det var tørvejr med udsigt til regn efter kl. 13.00, så vi ”sigtede” på at være færdige med skydningen inden da. Godt timet, da det sidste skud på brystpladen og mod fuglens endelige fald afgik kl. 12.33 på skud nr. 344. Herefter pakkede vi sammen og begav os mod Glostrup Gl. Præstegård, hvor vi skulle spise og hygge. Det gjorde vi også. Der var dækket op omkring små borde, så alle fik talt lidt med hinanden. Foreningen trakterede med revelsben m. tilbehør samt fri drikkelse og kaffe. Der blev også sunget i muntert lag. Herefter gik vi over til præmieuddeling. Årets vindere/præmiemodtagere blev følgende:

Plade: Skytte/vinder: Kronen: Carl Aage Lausten / John Bennetzen, Halen: Erik Palle Hansen / Henrik Graves Pedersen, Halsen: Jørn Magnussen / Bent Nielsen, Højre Vinge: John Bennetzen / Ole Blyme, Venstre Vinge: Jan Willmarst / Poul Erik Nielsen, Højre Klo: Erik P. Hansen / Niels Langstrup, Venstre Klo: Leif Lerke / Per Irgens, Brystpladen: Bent Nielsen / Jan Willmarst. Kronprins blev med andre ord maj-74 Bent Nielsen og Fuglekonge 2018 blev feb-69 Jan Willmarst (3. gang). De blev alle meget glade, for i anledning af 80 året var præmierne doblet op.

Efter præmieuddeling blev der tildelt et par forsinkede hæderstegn. Således modtog jan-72 Steen Falk (40 år) og 562260-maj-63 Palle Haven (50 år). De modtog selvfølgelig forsamlingens hyldest. Dagen fortsatte og sidste mand forlod skansen kl. ca. 17.30, så det blev atter en god dag i Søndre Birks Garderforening.

 

 

 

 

Fra venstre: Ny fuglekonge 2018 feb-69 Jan Willmarst, afgående fuglekonge 530139-maj-63 Michael Kammer, kronprins maj-74 Bent Nielsen.

Kommende arrangementer.

Vi henleder opmærksomheden på Gardermarch, der afvikles søndag den 30. september 2018 fra Garderkasernen i Høvelte. Kære medlemmer, stå tidligt op og deltag i denne familiebegivenhed, og støt herigennem Livgardens Veteranarbejde. Læs mere om arrangementet i GB.

Årets store familiebegivenhed – FORENINGENS ANDESPIL – afholdes i år fredag den 02. november i Glostruphallens Restaurant. Dørene åbner kl. 1900. 1. spil starter kl. 1935 – og så fortsætter vi indtil de mange gevinster er fordelt. Gå ikke glip af denne aften. Tag familie, venner og bekendte og naboer med. Vi garanterer ikke at alle vinder, men der er mange der gør det. Nærmere i næste nummer af Garderbladet.

Maj-70 Jens Crone