Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet November - December  2018


 

Garderbladet november - december 2018 – Søndre Birks Garderforening

 

Afholdte arrangementer.

Den 30. september afgik Gardermarch fra Garderkasernen i Høvelte. Igen i år kunne vor forening mønstre ikke færre en xx deltagere, bestående af medlemmer med familie og venner. De har forstået budskabet, at det ikke kun er for gardere, men alle er velkomne. Og husk, at overskuddet fra marchen ubeskåret går til Livgardens Veteranarbejde. I år afleverede vi kr. 50.000 til det formål.

Kommende arrangementer.

Årets store familiebegivenhed – FORENINGENS ANDESPIL – afholdes i år fredag den 02. november i Glostruphallens Restaurant. Vi håber I har fået GB inden da. Dørene åbner kl. 1900. Vi begynder med lodtrækning af aftenens heldige spiller, der modtager en GD Portvin. 1. spil starter kl. 1935 – og så fortsætter vi indtil de mange gevinster er fordelt. Er der gevinster i overskud efter de 10 spil, så fortsætter vi indtil alle gevinster er væk. Gå ikke glip af denne aften. Tag familie, venner og bekendte og naboer med. Vi garanterer ikke at alle vinder, men der er mange der gør det.

Torsdag den 24. januar 2019 finder fællesarrangementet i samarbejde med Høje Taastrup og Omegns Garderforening, samt Gl. Roskilde og Omegns Garderforening sted. Vi plejer jo at spise først, men i skrivende stund er det ikke muligt at meddele både menu og sted. Det vil I få pr. mail, så snart det ligger fast, men reserver datoen nu. Vi har fået foredragsholderen Hans-Peter Tams til at fortælle om hans flugt gennem det krigshærgede Tyskland som ung mand og med ansvar for sine søskende. Foredraget hedder ”Mindernes Dæmoner”. Efter sigende skulle der ikke være et øje tørt.

Husk, at skydning og bowling nu er i fuld gang og det er ikke for sent at deltage, hvis man har lyst til et af disse gode arrangementer. Kom og vær med, lær nogle hyggelige mennesker at kende, og få en oplevelse ved vor juleafslutning i begge ”sportsgrene”.

Skyde- og bowlingprogram finder du på vor hjemmeside og ring endelig til de ansvarlige, hvis du har spørgsmål hertil.

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer med familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak til de mange der har bakket os op i vort arbejde. Vi glæder os til at se jer i det nye år.

Maj-70 Jens Crone