Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Februar 2018


 

Indlæg til Garderbladet februar 2018 – Søndre Birks Garderforening (061)

 

 

Kære garderkammerat.

Vi minder dig lige om, at vi har oprettet en Facebookgruppe for Søndre Birks Garderforening. Vi håber at I, der er på Facebook, vil gå ind og oprette jer i gruppen.

Den søges under navnet: Søndre Birks Garderforening.

 

Kommende arrangementer

Vi gør opmærksom på, at vi fredag den 23. marts 2018 afholder vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant.

Vi begynder kl. 18.30, hvor generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. De medlemmer der i år er berettiget til et hæderstegn vil skriftligt blive kontaktet forinden. Vi slutter af med spisning kl. ca. 20.00 Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 21665633 eller til Niels Langstrup på Mo. 40334172 og senest den 18. marts.

Nærmere omkring menu mm. i Garderbladets marts. nr.

 

Skydning og bowling fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk.

 

Maj-70 Jens Crone

Formand