Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Marts 2018


 

Indlæg til Garderbladet marts 2018 – Søndre Birks Garderforening

 

 

Afholdte arrangementer:

 

Torsdag 18. januar 2018 afholdt vi, sammen med vore naboforeninger en kammeratskabsaften med foredrag af Kammertjener Anker Arne Andersen. Det blev en rigtig fin og til tider morsom aften for alle deltagerne. Referat fra aftenen fremgår andet steds i Garderbladet.

Mandag d. 22/1 var skytterne i aktion ved den årlige Garder-Marineskydning i skydekælderen med efterfølgende middag i Marinegården. Som altid havde vi en utrolig hyggelig aften, men i år viste marinerne sig for stærke, for vi kun vin med hjem, men desværre ingen pokaler. Tak til marinerne for et godt arrangement.

 Kommende arrangementer

Vi gør endnu engang opmærksom på, at vi fredag den 23.marts 2018 kl. 18.30 afholder vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant.

 

Generalforsamlingen begynder kl. 18.30 og gennemføres iht. udleveret dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn.  Kl. ca. 20.00 fælles spisning. Alle medlemmer er velkomne. De medlemmer, der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo 21665633 eller til Niels Langstrup på Mo 40334172 og senest mandag den 19. marts.

Menuen er skipperlabskovs med tilbehør. Dertil serveres 1 øl/vand og 1 snaps samt dessert, hvortil der serveres 1 glas Livgardens portvin. Alt det får du til den favorable pris af kr. 120,00. Du kan også vælge 3 stk. flotte uspecificeret smørrebrød, med drikkevarer som ovenfor, til kr. 100,00. Efterfølgende serveres kaffe med småkager.

Ved tilmeldingen, der er bindende, skal menuønske oplyses. Der betales kontant ved indgangen.

Forenings- og hæderstegn anlægges.

 

Fælles for alle arrangementer er, at de også fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk. Og alle arrangementer er for alle foreningens medlemmer – og vi har altid plads til flere.

 

Maj-70 Jens Crone