Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet September 2018


 

September 2018 – Søndre Birks Garderforening

 

Kære Garderkammerat

Når disse linjer læses, så er årets fugleskydning afholdt samtidigt med fejringen af foreningens 80-års jubilæum. Nærmere følger i Garderbladet for oktober. Som sædvanligt starterforeningen op med sit righoldige program for efteråret med følgende arrangementer:

Bowling

Bowling starter allerede 04. september kl. 1900 på de sædvanlige baner. Alle kan deltage – og kontakt gerne bowlingudvalgets formand, Jakob Hjorth – telefon 2166 5633.

 

Skydning

Skydningen starter også op, dog først 26. september og i den anledning oplyser NOV 74, Niels Langstrup – foreningens Skydeudvalgsformand – følgende: Vi vil så gerne se dig. Så husk at skydesæsonen starter onsdag d. 26. september. Kik ned i skydekælderen kl.19.00 i Glostrup Hallen denne aften, hvor skydningen er gratis. Der vil i løbet af sæsonen være en del arrangementer hvor vi også hygger og fortællergamle garderhistorier og har andre skyttelaug på besøg, se venligst program på sbg.dk.

 

Gardermarch

Vi opfordrer samtidigt foreningens medlemmer til at støtte op om årets Gardermarch. Den finder sted 30. september 2018 med udgangspunkt fra Garderkasernen i Høvelte. Der er 3 ruter på hhv. 8 km, 18 km og 30 km. Nærmere kan læses på www.gardermarch. dk

 

Andespil

Vort årlige andespil finder i år sted fredag, den 02. november 2018. Nærmere i næste nummer af Garderbladet. Vi håber at se dig til mange af foreningens arrangementer i den kommende sæson

 

320 NOV 68, Fl. Martinussen