Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Januar 2019


 

Garderbladet januar 2019 – Søndre Birks Garderforening

 

Afholdte arrangementer.

Fredag, den 03. november havde 68 forventningsfulde deltagere sat hinanden stævne i Glostrup Hallens restaurant. Årsagen var selvfølgelig foreningens tilbagevendende bankospil. Selv om der var indkøbt en masse præmier på både 1, 2 og 3 rækker + sidegevinster, så er det desværre ikke alle der kan vinde, om end det er tæt på. Gevinstbordet bugnede af muligheder, og efter 3 ekstraspil blev der foretaget lodtrækning om resterende de præmier. Alting får jo en ende. Flemming Martinussen har gennem de sidste mange år stået for både indkøb og opråb og Flemming meddelte ved spillets slutning, at nu må andre tage over. Vi siger Flemming mange tak for hans store indsats ved bankospillene, og heldigvis har vi ham da stadig som kasser i foreningen. Alt i alt var det igen en rigtig god aften for vores Garderforening.

 

Så er vi ved at være halvvejs gennem skydesæsonen og det går ganske godt. Trekantskydningen mod Marinerne og Fængselsvæsenet er jo stoppet, da man har lukket Vridsløse ned. I stedet fortsætter vi med en herreskydning mod marinen. Vi var 22 skytter d. 21/11 som havde en hyggelig aften. Marinen sørgede for husly i deres flotte Marinegård, og vi sørgede for smørrebrødet. Resultaterne kunne være bedre, men i øjeblikket er dagsformen bedre hos marinen end hos os. MEN! Vi kommer stærkt igen.

I sæsonstarten har vi sagt velkommen til Karsten Lustrup, Helge Bartels og Erik Hansen, så nu er vi oppe på 17 skytter i skydekælderen. I det nye år starter vi op onsdag d. 9. januar, så kik nu ned om onsdagen i kælderen under Glostruphallen. Der er altid godt humør og stadig plads til flere.

 

Kommende arrangementer.

Torsdag den 24. januar 2019 har vi igen det årlige fællesarrangement i samarbejde med Høje Taastrup og Omegns Garderforening, samt Gl. Roskilde og Omegns Garderforening. Foredragsholderen Hans-Peter Tams vil fortælle om hans flugt gennem det krigshærgede Tyskland som ung mand, og med ansvar for sine søskende. Foredraget hedder ”Mindernes Dæmoner”. Se den fælles indbydelse foran ved Region V., og skynd jer at melde til.

Generalforsamling 2019 afholdes fredag den 29. marts i Glostruphallens Restaurant. Nærmere herom i næste nr.

Maj-70 Jens Crone – Nov-74 Niels Langstrup