Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet November - December 2019


 

Garderbladet november/december 2019

 

Kommende arrangementer

Høje Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde og Søndre Birk kalder igen sammen til et fælles arrangement og denne gang i selskab med Provst Ulla Thorbjørn Hansen.

Provst Ulla Thorbjørn Hansen vil fortælle om sin tid som feltpræst – men også lidt om hendes arbejde som ledende beredskabspræst, ligesom hendes bog ”dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”, vil blive berørt. Et emne som vi alle nok gerne vil blive lidt klogere på.

Arrangementet finder sted torsdag den 30. januar 2020, kl. 18.00 i Stopuret Sportscafé ved Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Taastrup.

Det fulde program kan du se beskrevet under Åbne aktiviteter i spalten Region 5, så reserver allerede dagen nu.

Afholdte arrangementer

 Gamle gardere samlet til skyttetræf i Vingsted Skyttecenter

Lørdag den 21. september havde SBG en halv gruppe med til det årlige gardertræf i Vingsted. De kørte hjemmefra kl. 6.59 og var fremme tidsnok til indskrivning og antrædning med flaghejsning kl. 10. Solen skinnede over det smukke naturområde skydebanerne ligger i, og de mange gamle gardere havde en fin dag med skydninger. 2 x på 50 meter distancen og 2 x på 200 meter, heraf den ene med Livgardens eget gevær M95 i konkurrence med de tjenestegørende gardere. Resultaterne kan ses på www.garderforeningerne.dk

Gardermarch med rekord deltagelse

Søndag 29. september afgik Gardermarch fra Garderkasernen i Høvelte. I år for 5. gang og med rekord deltagelse! Hele 1577 deltagere. (max. antal deltagere med de nuværende P-forhold) Vejret var med os, det regnede på vej derop og på vej hjem. Men undervejs holdt det tørt. Igen i år havde vor forening en pæn flok deltagere med, også medlemmer med deres familie og venner. For de ved godt at det ikke kun er for gardere, men at alle er velkomne. Forsvarschef Bjørn Bisserup viste sin opbakning til stævnet ved at være tilstede og sætte marchen i gang.  Overskuddet fra marchen gik til Den kongelige Livgardes fond. Men stadig som støtte til vore Veteraner. I år blev der overdraget kr.75.000 til det formål.

 

En lille servicemeddelelse, og måske ved du det allerede, men du kan altid se det nyeste nummer af GarderBladet på www.garderforeningerne.dk/garderbladet en uge før den trykte udgave havner i din postkasse. Kodeordet finder du på side 2 i det forrige nr. af GB.