Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Februar 2019


 

Indlæg til Garderbladet februar 2019 – Søndre Birks Garderforening (061)

 

 

 

Kommende arrangementer

Vi gør opmærksom på, at vi fredag den 29. marts 2019 afholder vor årlige generalforsamling i Glostruphallens Restaurant.

Vi begynder kl. 18.30, hvor generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. De medlemmer der i år er berettiget til et hæderstegn vil skriftligt blive kontaktet forinden. Vi slutter af med spisning kl. ca. 20.00 Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 21665633 eller til Niels Langstrup på Mo. 40334172 og senest den 18. marts.

Nærmere omkring menu mm. i Garderbladets marts. nr.

 

Skydning og bowling fremgår af foreningens hjemmeside www.sbg.dk.

 

Onsdag den 19.12.2018 aflagde formanden besøg hos vort mangeårige medlem 610-maj-46

Jørgen Schwartz. Anledningen var, at Jørgen skulle modtage DG fortjensttegn for 70 års medlemskab i Søndre Birks Garderforening. Det sætter jo tingene lidt i relief, at Jørgen blev indkaldt, da jeg var 3 mdr. gammel. Vi siger Jørgen tak for et langt og trofast medlemskab.

 

 

 

 

Maj-70 Jens Crone

Formand