Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Juni - Juli 2019


 

Vedr.: Indlæg til Garderbladet, juni/juli 2019.

GF 61, Søndre Birks Garderforening.

 

Kære garderkammerater.

Lad os bare fastslå, at sæsonen 2018/2019 er ved at være ovre. Tilbage er kun, at nogle af os har deltaget i årets Repræsentantskabsmøde den 25. maj i Slagelse.

Når vi i bestyrelsen selv skal reflektere over året der er gået, så synes vi, at vi igen i år har haft et godt år i vor forening, og det kan vi takke vore medlemmer for.

 

Nu er vi jo ikke gået i hi, for forberedelserne til næste års aktiviteter er godt i gang. Til orientering kan jeg meddele, at årets fugleskydning afholdes lørdag den 24. aug. 2019. Den kommer igen i år til at foregå i Glostrup Bypark, hvor Glostrup Fugleskydningsselskab er så venlige, at vi kan låne deres faciliteter. Vi mødes i parken og påtænker, at spisning mm. kommer til at foregå i den hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. I vil kunne læse mere herom i Garderbladet august nummer.

Jeg vil med bestyrelsen i Søndre Birks Garderforening ønske alle medlemmer en rigtig god sommer.

 

 

Maj-70 Jens Crone.