Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Januar 2020


 

Garderbladet januar 2020

 

Kommende arrangementer:

 

Søndre Birk, Høje Taastrup og Omegn, og Gl. Roskilde Amts garderforeninger kalder igen sammen til et fælles arrangement og denne gang i selskab med Provst Ulla Thorbjørn Hansen. (Ulla Thorbjørn Hansen forrettede i øvrigt gudstjenesten ved sidste repræsentantskabsmøde i Slagelse).

Provst Ulla Thorbjørn Hansen vil fortælle om sin tid som feltpræst – men også lidt om hendes arbejde som ledende beredskabspræst, ligesom hendes bog ”dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”, vil blive berørt.

Arrangementet finder sted torsdag den 30. januar 2020, kl. 18:00 i Stopuret Sportscafé ved Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Taastrup, hvor medlemmer med ledsagere på tværs af foreningerne inviteres til en hyggelig kammeratskabsaften. Vi begynder som vanligt aftenen med fælles spisning, hvor der i år er arrangeret 3 stk. uspecificeret smørrebrød, kaffe og luksuskage til en samlet pris af kr. 125,- Vand, øl og vin skal købes separat og overskuddet går ubeskåret til veteranarbejdet.

Du har her muligheden for at invitere din ledsager med til en hyggelig, spændende og informativ aften. Dette arrangement er åbent for andre foreningers medlemmer, så reserver dagen nu, for der lukkes for tilmelding, når vi er nået op på 90 tilmeldte deltagere.

Tilmelding foretages til Jens Crone på mailadresse jens.crone@gmail.com eller på Mo. 2525 5002.

 

Skydning og bowling er i fuld gang. Kom og vær med når vi starter på en frisk efter nytår. Lær nogle rare mennesker at kende, og få et par gode hyggelige og aktive timer

 

Skyde- og bowlingprogram finder du på vor hjemmeside, www.sbg.dk, og ring endelig til tovholderne, hvis du har spørgsmål hertil. De vil så gerne hjælpe. Vil du hellere ringe, så tast 4040 6452 og få Carl Aage i røret, han vil også gerne hjælpe.

 

8. marts planlægger vi et familiearrangement med besøg på Livgardens Historiske Samling, Gothersgade 100, og for dem der har lyst, frokost i samlet flok på restaurant DalleValle bagefter. Se mere i næste nr. af GB

 

27. marts generalforsamling i Glostrup Hallens restaurant. Kom og vær med til at takke og hylde Jens Crone, når han afslutter sin mangeårige periode som formand for Søndre Birks Garderforening. Indkaldelse i næste nr. af GB

 

Afholdte arrangementer:

5 garderforeninger samlet til bowling-stævne

Regionens bowlingleder Svend Clausen-Beck havde tirsdag den 29. oktober indbudt til bowlingstævne i Want to bowl i Tåstrup. 45 deltagere fra 5 foreninger var med, Kalundborg, Køge, Gl. Roskilde, Søndre Birk og Høje Tåstrup. Baneholdene var blandet godt på tværs af foreningerne, så vi hver især fik snakket med nye mennesker. Efter spillet samles vi i restauranten til lidt god mad og hygge. Og så var der gode rødvins-præmier, trukket på en særlig måde, så alle havde en chance for at vinde

Tak for et godt stævne, Svend!

 

Foreningens store Bankospil, blev afholdt fredag 1. november i Glostrup Hallens restaurant. 73 glade og forventningsfulde børn og voksne var mødt op. Der blev spillet på livet løs og vundet mange præmier på 1 og 2 rækker og hele pladen fuld. Og så var der sidegevinster, 3 på hver side. Det var dejligt, når nu det ikke lige var en selv der vandt. Men der blev da også udstødt et suk her og der rundt om i salen, når der blev råbt banko og man selv kun manglede bare et nummer. Efter bankospillet var overstået, var der lodtrækning på indgangsnumret om de resterende præmier. Og som om det ikke var nok, var der også glade vindere af flotte gavekurve, vundet i det amerikanske lotteri, som der var solgt lodder til i pauserne. Så det var en rigtig fin aften i gode menneskers selskab.

 

Fodtudser mod søulke!

18. nov. mødtes 12 skarpe SBG skytter i den årlige herre-skydekonkurrence mod skytterne fra Brøndby Marineforening i Glostrup hallens skydekælder. Efter en god skydning smuttede alle over i Marinegården til en god gang skipperlabskovs og præmieoverrækkelse. Marinerne havde virket lidt stille og indadvendte efterhånden som pointene var talt op. Da resultatet blev læst op, forstod vi hvorfor: Top 5 hos Marinerne havde 937 point, mens vi havde 952 point. Så et jævnbyrdigt resultat, men alligevel SBG som en klar vinder. (Resultatet bliver beregnet ud fra de 5 bedste skytter på hvert hold) Alt i alt havde vi alle en super aften med god skydning og hjemmelavet mad i gode omgivelser og godt selskab i Marinegården. Og så fik vi revanche for sidste år, som vi lovede😉

 

 

John, Jan og Carl Aage modtager dejlig juleøl ved præmie overrækkelsen ved herreskydningen mod Brøndby Marineforening. 1.2. og 3. pladsen kan ses på antal af flasker. 

 

 

Feb. 71 Carl Aage Lausten