Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Oktober 2020


 

Garderbladet oktober 2020

 

Kommende arrangementer

FORENINGENS ANDESPIL – Årets store familiebegivenhed – afholdes i år som sædvanlig i Glostruphallens Restaurant. Desværre er der gået corona-kludder i hallens bookingsystem, så vores lokalereservation til den 6.11. er blevet slettet. Så den præcise dato kender vi ikke i skrivende stund. Men det bliver i start/midt november. Nærmere i næste nummer af Garderbladet, pr. email og Facebook. Men en ting er sikkert: Det bliver lige så godt som tidligere og med mange gode gevinster. Der bliver også lodtrækninger på indgangsnummeret. Gå ikke glip af denne aften. Tag familie, venner og bekendte og naboer med. Vi garanterer ikke for at alle vinder, men der er mange der gør det.

 

Vi indretter os efter sundhedsfaglige hensyn, så alle trygt kan deltage.

 

Feb. 71 Carl Aage Lausten