Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet November 2020


 

Garderbladet    November 2020

Praktisk information om foreningen

Aflysning. Vi kede af at måtte meddele at vi desværre bliver nødt til aflyse foreningens andespil. Vi havde jo forventet at corona-situationen ville være stabiliseret her til efteråret. Men som I sikkert alle ved, er smittetallet stigende, forskellige begrænsninger er indført, herunder et forsamlingsforbud for over 50 mennesker. Så et arrangement af denne karakter, med 70-80 deltagere i alle aldre, tæt forsamlet i mange timer, med hygge, latter og snak vil ikke være forsvarligt at gennemføre.

Afholdte arrangementer

Generalforsamling. Med et halvt års forsinkelse afholdt vi den 25. september vor 83. ordinære generalforsamling på Frederiksberg Slot. Først generalforsamling i den fine Riddersal med efterfølgende spisning og hygge i sidefløjen. Fanen førtes ind og inden vi gik i gang med dagsordenen, mindes vi i ærbødighed og et minuts stilhed vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Som 1. punkt på dagsorden blev Knud Basballe valgt til dirigent og han førte generalforsamlingen sikkert igennem de øvrige punkter. Alle beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Herunder en kontingentforhøjelse til kr. 330,00. Under pkt. 6-12, valg til poster, modtog formand Jens Crone ikke genvalg. Til ny formand blev febr. 71 Carl Aage Lausten valgt. 2. suppleant, april 72 Niels Banche Petersen blev valgt til bestyrelsen. Som 2. suppleant blev valgt nov. 74 Lars Andersson. Som revisorsuppleant blev valgt febr. 71 Erik Nielsen. På øvrige poster var der genvalg.

Under pkt. 13 blev Jens Crone hyldet af bestyrelse og forsamling

Han blev med forsamlingens stående applaus udnævnt til æresmedlem af Søndre Birks Garderforening.

Kasserer Flemming Martinussen overrakte Danske Soldaters Landsråds (DSL) æresmedalje i guld med tilhørende diplom. En hæder som kun ganske få har den ære at modtage.

På bestyrelses vegne overrakte næstformand Jakob Hjorth en gave i form af et flot bordflag med 24 karat guldbelagt fod og indgraveret hilsen i bunden.

 

Ved foreningens generalforsamling blev jubilæumstegn overrakt til: (set stående fra venstre) Toni Glud, Henning Grevsen (40 år) Christian Unna-Lindhard, Erik Højgaard Kristensen (10 år). (Siddende fra venstre) Jens Crone, Jan Willmarst (50 år) Bagerst Jacob Hjorth med fanen

 

Feb. 71 Carl Aage Lausten