Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2020

 

Garderbladet Maj 2020

 

Coronakrisens indvirkning på vores forening

Her i spalten skulle du have læst et referat af generalforsamlingen 27.3. Den fik Covid-19 jo desværre sat en brat stopper for. Også vores skyde- og bowlingaftener fik en brat afslutning. Generalforsamlingen regner vi med at kunne afholde til september. Nærmere information kommer, når vi ved mere. Indtil da forsætter bestyrelsen med formand Jens Crone i spidsen ufortrødent og uden ændringer i den daglige drift. Bestyrelsen håber at I alle er ved godt mod og kommer helskin det igennem denne krise. Forhåbentlig er vi ovre det værste, når I læser dette.

 

 

De danske Garderforeninger kæmper mod faldende medlemstal.

Det er sikkert kendt for alle, at medlemstallet i De danske Garderforeninger er støt på vej ned. Også i vor forening. DG forsøger nu med en kampagne målrettet den skjulte garderreserve ude i samfundet. Nemlig de 30.- 40.000 gamle gardere, der ikke er medlem i De danske Garderforeninger. Så, kære garderkammerat, kender du en gl. garder i din omgangskreds, der ikke er medlem, så prøv at få ham/hende til at blive medlem af garden bag garden og derved støtte vores gamle regiment. Lige nu er der en velkomstgave fra De Danske Garderforeninger, bestående af DG nål og en flot garderplakat, 70 x 50 cm. Vi giver derudover en fl. Garderportvin til dig som får indmeldt et nyt medlem og kontingentet er betalt

 

Afholdte arrangementer

Besøg på Livgardens kaserne

Søndag 8.3.besøgte vi Historisk samling på kasernen i Gothersgade. H.M. Dronningen var på Amalienborg, så vi kunne også se vagtstyrken afgå som kongevagt, et flot syn. Vi var først i cafeteriet og se de 2 store flotte malerier, malet af Ib Monrad Hansen og indviet i 2018. Derefter var vi på Historisk samling på 1. sal i midterpavillonen. Her fik vi fik et fyldigt indtryk af Livgardens historie, helt fra år 1658 og frem til nutiden. Efter det spændende besøg gik vi til Restaurant DalleValle og spiste frokost. Vi havde en rigtig god dag.

 

Feb. 71 Carl Aage Lausten