Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet August 2020


 

Garderbladet August 2020

                            

 

Kommende arrangementer

Kære garderkammerater!

Vi håber, at I har haft et par gode sommermåneder, på trods af den kaotiske tid med coronakrisen og alle dens kedelige følgevirkninger.

Den nye sæson 20/21 nærmer sig, og her er et overblik over arrangementerne, som det i skrivende stund ser ud nu:

Årets fugleskydning har vi, som nævnt i sidste forrige nr. af Garderbladet, desværre måtte aflyse.

Bowling begynder 1. september i Want2bowl i Tåstrup. Bowlingleder Jakob Hjorth, tlf. 2166 5633.

Flagdag 5. september. Her plejer vi at deltage i ceremonien foran Glostrup Rådhus. Om det bliver gennemført på sædvanlig vis denne gang, ved vi ikke endnu.

Generalforsamling. Fredag den 25. september i Glostruphallens Restaurant kl. 18.30, hvor den corona-forsinkede generalforsamling gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af hæderstegn. De medlemmer, der i år er berettiget til et hæderstegn, vil skriftligt blive kontaktet forinden. Vi slutter af med spisning kl. ca. 20.00. Alle medlemmer er velkomne, men de medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen, skal af hensyn til kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth på Mo. 2166 5633 eller til Niels Langstrup på Mo. 4033 4172 senest den 18. september. Nærmere omkring menu mm. i næste nr. af Garderbladet.

Skydning starter 30. september i skydekælderen i Glostrup hallen. Skydeformand Niels Langstrup, tlf. 4033 4172.

For alle aktiviteterne gælder det, at der kan komme ændringer. Der vil formentlig være nogle sundhedsfaglige hensyn, vi skal indrette os efter, så alle trygt kan deltage.

Efterhånden som vi ved mere, vil vi løbende opdatere jer pr. e-mail, Facebook, Garderbladet og på www.sbg.dk

 

Feb. 71 Carl Aage Lausten