Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet december 2021


Kammeratskabsaften
med ledsager torsdag den 27. januar 2022. Det er blevet en fast tradition at de 3 garderforeninger Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde Amt og Søndre Birk afholder fælles vintermøde i januar måned. (Garderkammerater med ledsager fra øvrige foreninger er også velkomne) Således også denne vinter, hvor vi får besøg af forhenværende chauffør ved Kongehuset Søren Sørensen, som vil underholde os med spændende historier fra sin tid ved Kongehuset. Det vil finde sted i Fløng Forsamlingshus, 2640 Hedehusene. Vi skal selvfølgelig også havde noget godt at spise og drikke. Indbydelse med udførlig information vil du modtage på e-mail og en påmindelse i næste nummer af GarderBladet.

Vi nærmer
os slutningen på endnu et usædvanligt corona-år, hvor vores aktiviteter i Søndre Birks Garderforening lå stille de første 7 måneder.  Heldigvis åbnede samfundet sig langsomt op og vi lagde ud med fugleskydning i slutningen af august måned, derefter flagdag 5.september og senere i september generalforsamling. I starten af november havde vi vores populære Ande/bankospil aften. De faste aktiviteter bowling og skydning er også tilbage i normal rytme. Alt i alt tegner det positivt og vi kan se frem til en god og rolig afslutning af året. Så på hele bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en glædelig og fredfyldt jul og et godt nytår, hvor vi vil få en mere normal hverdag. Vi glæder os til at se dig til et eller flere af vores arrangementer.