Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2021


 

GarderGolf i region 5 lørdag den 5. juni på Golfklubben Storstrømmen i Nykøbing Falster. Her mødes vi med spillere fra andre garderforeninger i regionen. Ægtefælle/kæreste er også velkomne. For mere information se indlæg under region 5, eller på www. gardergolf.dk. Tilmelding senest 25. maj 2021 til Peter Müller på mail: 54822250@mail.dk, hvor du bedes angive navn, klub, medlemsnummer og hcp.
 

Mindeord. Bestyrelsesmedlem FEB 71 Dennis Østerholt er ikke mere. Ved Dennis’ bortgang har vor forening mistet et trofast og afholdt medlem gennem 50 år. Bestyrelsen har mistet en loyal og god ven. Dennis blev medlem allerede som tjenstgørende i 1971. Var medlem af bestyrelsen i 37 år, fanebærerløjtnant og kasserer i skyttelauget. Havde vi andre brug for hjælp eller var der opgaver der skulle løses, så var Dennis altid klar, og altid med en rolig og positiv tilgang. Dennis var i sandhed en ægte garder og en engageret deltager i foreningens aktiviteter og arrangementer gennem alle årene. Dennis var velfortjent bærer af De Danske Garderforeningers hæderstegn og Danske Soldaters Landsråds fortjensttjen i sølv. Dennis blev bisat fra Roskilde Domkirke lige efter påske. Hvor vor fane naturligt var tilstede og gamle gardere var mødt op for et sidste farvel.

Æret været Dennis’ minde


 

Mgh

Carl Aage Lausten