Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet maj 2022

 

Bowlingsæsonen. Bowlingspillere har spillet den sidste serie i denne sæson. Det har været en ujævn sæson med en del frafald blandt spillerne af forskellige grunde. Vi fik dog et hold med til Regionsmesterskabet i februar og sikrede os en 2. plads. Vi byder derfor nye spillere velkomne, nybegyndere eller øvede, der er plads til alle. Det er faktisk sjovt og vi har et dejligt fællesskab. Så tøv ikke med at kontakte Jakob Hjorth tlf. 2166 5633 eller Carl Aage tlf. 4040 6452. Vi starter igen ultimo september.

Generalforsamling, afholdt 25.3.22 i Glostrup hallen. Fri for alle Corona restriktioner og i anledning af H.M. Dronningens 50 års regentjubilæum havde vi inden generalforsamlingen indbudt til en udsøgt middag, fremtryllet af vort eget dygtige køkkenhold. Det var lækkert.

På generalforsamlingen fratrådte bestyrelsesmedlem Jan Willmarst og revisor Palle Skov Rasmussen deres poster efter mange års indsats for foreningen. Vi sender en stor tak for de mange års arbejde de hver især har ydet for foreningen. Nyt bestyrelsesmedlem blev SEP 88 Karsten Lustrup og ny revisor blev FEB 71 Erik Nielsen. Ny bestyrelsessuppleant blev MAJ 70 Carl Hjembæk Petersen og ny revisorsuppleant blev JULI 78 Kim Stormly Hansen.