Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet September 2022


”Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj af sted”

Med dette citat af C.V. Jørgensen kan vi se frem til efterårets aktiviteter:

Bowlingsæsonen starter 6.9. i Cecilies bowling i City 2, 2630 Tåstrup. Kontakt Jakob 2166 5633

Garderskydning 17.9. på 50 m og 200 m i Vingsted. Gratis ammunition. Kontakt Carl Aage 4040 6452

GarderMarch 25.9. fra Garderkasernen i Høvelte. Kontakt www.gardermarch.dk

Skydesæsonen starter 28.9. i skydekælderen under Glostrup Hallen. Kontakt Niels Langstrup 4033 4172

Andespil 4.11. i restauranten i Glostrup Hallen. Efterårets store familieaften. Reserver dagen.

Juleafslutning 7.12. i skydekælderen. Kontakt Niels Langstrup 4033 4172

Denne kortfattede oversigt er hentet fra aktivitetskalenderen på www.sbg.dk Her kan du altid klikke ind og finde mere information.

Bestyrelsen ser frem til at byde nye og tidligere års deltagere velkomne og glæder os til nogle gode timer sammen.