Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Januar 2023

 

Kammeratskabsaften med ledsager torsdag den 26. januar kl. 18 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup.

De 3 garderforeninger Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde Amt og Søndre Birk indbyder til fælles vintermøde.

Denne gang får vi besøg af den erfarne fuldtidsfotograf gennem 3 årtier, Thomas Sjørup, som vil holde et billede-foredrag med titlen Krigsfotografen.

Her vil Thomas fortælle om sit arbejde som fotograf i nogle af verdens farligste brændpunkter og fortælle åbent og ærligt om sit arbejde i konfliktfyldte områder. Se det fulde program på www.sbg.dk Tilmelding senest 12.1. 23 til Carl Aage tlf. 4040 6452 eller på mail: cal@lausten.dk
 

Mindeord. FEB 69 Jan Willmarst er ikke mere. Ved Jans bortgang har vores forening mistet et trofast og afholdt medlem gennem 52 år. Bestyrelsen har mistet en loyal og god ven. Jan var medlem af bestyrelsen i 30 år, men måtte af helbredsmæssige årsager, og meget mod sin vilje, udtræde af bestyrelsen ved seneste generalforsamling.

Jan var en engageret deltager i foreningens aktiviteter og var altid aktiv ved afvikling af foreningens arrangementer. Skyttelauget var dog Jans hjertebarn og han påtog sig alle poster gennem tiden; fra geværslæber til skydeformand. Som skydeleder med både det gamle og nye skydelederbevis var Jan det naturlige midtpunkt i skydekælderen. Hjalp og instruerede nye og mindre erfarne skytter på en venlig, positiv og tålmodig måde. Sørgede altid for at geværer, skiver og teknikken fungerede og var klar til brug. Jan havde et positivt sind og let til smil, så ved fester og hyggestunder blev humøret og stemningen altid løftet. Jan var velfortjent bærer af De Danske Garderforeningers hæderstegn og Danske Soldaters Landsråds fortjensttegn i sølv. Jan blev bisat fra Vallensbæk kirke med fanevagt ved kisten og garderkammerater i fanekommando med en sidste markant hilsen ”En gang garder, altid garder”, da rustvognen kørte bort.

Æret været Jans minde