Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet November 2023


Foreningens andespil
. Årets store familiebegivenhed –– fredag den 17. november (bemærk datoen) i Glostruphallens Restaurant, Stadionvej 80, 2600 Glostrup. Dørene åbnes kl. 18.30. Vi begynder med lodtrækning om en flaske Garderportvin på indgangsnummeret. 1. spil starter kl. 19.05 – og så fortsætter vi indtil de mange gevinster er fordelt.

 

Flagdag 5. september Søndre Birk var som tidligere år inviteret til flagdag hos Glostrup kommune.

I år var det om eftermiddagen med deltagelse af 3 faner: en fanekommando fra Hjemmeværnets eksercitskompagni, Søndre Birks fane og Brøndby Marineforenings fane.

Præcis kl. 16 lagde borgmesteren en krans ved det nye mindesmærke, mens fanekommandoen præsenterede gevær og fanerne blev fældet. Derefter blev ”the last post” spillet smukt på trompet.

Efter en kort tale af borgmesteren marcherede fanerne til aktivitetshuset, fulgt af Søndre Birks gardere og øvrige deltagere, hvor ceremonien fortsatte.

Dannebrogsflag på gravsteder med faldne gardere. Hvert år på flagdagen sætter Søndre Birk et lille dannebrogsflag med DG emblem på stangen ved en falden garders gravsted på Hvidovre kirkegård, da det ligger i vores område. Denne markering foretages landet over af de Garderforeninger, som har faldne gardere-gravsteder i deres respektive områder. En smuk tradition, som de pårørende er glade for.