Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet december 2023


2023 nærmer sig sin afslutning. Året hvor vi markerede 85 års jubilæet hele 3 gange: ved generalforsamlingen i marts, havnerundfarten i Københavns havn med frokost i familiehaven i juni og endelig ved fugleskydningen i august på skydebanen i Greve. Tak for den store opbakning fra jer medlemmer og ledsagere som deltog ved en eller flere af arrangementerne. Så på hele bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en glædelig og fredfyldt jul og et godt nytår. Måske ses vi allerede til fællesmødet den 18. januar?

 

Kammeratskabsaften med ledsager torsdag den 18. januar kl. 18 i Taastrup Kulturcenter, koncertsalen, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup.

De 3 garderforeninger Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde Amt og Søndre Birk afholder fælles vintermøde, hvor vi får besøg af chef for Livgardens II bataljon, oberstløjtnant Henrik Schiirmacher, som i ord og billeder vil give os et spændende indblik i uddannelsen ved Livgarden, som den foregår i dag. Vi skal selvfølgelig også havde en hyggelig aften med noget godt at spise og drikke. Tilmelding til Carl Aage, 4040 6452 eller cal@lausten.dk Pris kr. 150,00 pr. deltager betales ved ankomst (helst i aftalte kontanter) Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser.