Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Februar 2023

 

Generalforsamling fredag den 24. marts kl. 18.30 i Glostruphallens restaurant. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Sidste punkt er overrækkelse af jubilæumstegn. Medlemmer der i år er berettiget til at få overrakt et jubilæumstegn vil blive inviteret skriftligt.

Menu og pris er i skrivende stund ikke fastlagt, men i anledning af 85 året for foreningens stiftelse, har vi planer om at gøre det lidt mere festligt. Mere herom i næste nr. af GarderBladet, på e-mail og i Facebook gruppen.

 

Skyde- og bowlingaftnerne er i fuld gang, men du kan stadig nå at være med. Se hjemmesiden www.sbg.dk eller ring til Carl Aage 4040 6452