Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Marts 2023

 

Generalforsamling fredag d. 24. marts 2023 kl. 18.30 i Glostruphallens Restaurant, hvor generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden. Sidste punkt er uddeling af jubilæumstegn. Medlemmer der i år er berettiget til et jubilæumstegn, er blevet kontaktet skriftligt forinden.

Søndre Birk fylder 85 år Efter generalforsamlingen har vi spisning kl. ca. 20.00. Vi serverer en varm Supreme buffet, hertil rødvin, øl/vand og et glas garderportvin til desserten. Prisen for alt dette er symbolske 38 kr.!!! Vi blev stiftet i 1938.

Alle medlemmer er velkomne, men vil du deltage i spisningen, skal du af hensyn til køkkenet tilmelde dig ved at indbetale 38 kr. til Niels Langstrup på konto 4434-3320143268 eller på Mobilepay 4033 4172 senest den 14. marts. HUSK AT ANGIVE NAVN.


Fællesmødet i Tåstrup.
De 3 garderforeninger Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde Amt og Søndre Birk afholdt 26.1.23 fælles vintermøde i Tåstrup Kulturcenter.

55 veloplagte deltagere hyggede sig med spisning, kaffe og snak på tværs af foreningerne. Vi havde besøg af den erfarne fuldtidsfotograf gennem 3 årtier, Thomas Sjørup, som holdt sit billedeforedrag med titlen Krigsfotografen.

Se mere på www.sbg.dk
 


Mindeord


Vores æresmedlem 305275-aug-56 Major Knud Erik Basballe er ikke mere. Ved Knuds bortgang har Livgarden og De Danske Garderforeninger mistet en markant personlighed. Han varetog igennem 8 år tillidshvervet som Vicepræsident i Region V, samtidigt med posten som formand i Søndre Birks Garderforening fra 1991-2000. Begge dele med stor energi og engagement. Knud var medlem af Søndre Birk i 60 år. Han var i mange år foreningens ”mesterskytte” og var et naturligt midtpunkt i skydekælderen. Vi lyttede intenst, når Knud levende berettede om mange af de episoder, han havde oplevet gennem sin tid i Livgarden. Gennem mange år var Knud arrangør af de meget populære juletræsorienteringsløb, som både medlemmer, familier og ikke mindst børnene med glæde husker tilbage på. Her gjaldt det ikke om at komme først, men om at finde vej, læse og forstå den finurlige tekst Knud havde forfattet. Det kunne sætte stemningen en del i vejret i de mange biler, der deltog. Knud var helt igennem et ordentligt menneske, kendt af alle, og med sit behagelige og rolige væsen en vellidt personlighed, alle kunne få en snak med. Sct. Laurentius Ordenen, Gl. Roskilde Amts GF og Søndre Birks faner stod bårevagt ved en meget smuk højtidelighed i Sankt Jørgensbjerg Kirke.

Æret være Knud Erik Basballes minde.