Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2024


Generalforsamling afholdt 22. marts i Glostruphallens Restaurant og blev gennemført planmæssigt iht. dagsorden. MAJ 63 461 Jakob Hjorth fratrådte bestyrelsen efter 38 års tro tjeneste og blev efterflg. udnævnt til æresmedlem.  APRIL 79 Per Orland blev nyvalgt til bestyrelsen. Genvalg på alle andre poster. Bestyrelsen fik godkendt forslag om at undersøge mulighederne for en sammenlægning med Høje Taastrup og omegns G/F. 7 medlemmer fik overrakt jubilæumstegn, to 60 år, fire 50 år, en 10 år. Tillykke til jer alle. Efter generalforsamlingen markerede vi regentskiftet med en særlig hof-menu, kreeret af bestyrelsens kokketeam. Se referat og billeder på www.sbg.dk

 


Regentskifte lagkage, skabt af APRIL 79 Per Orland: