70 års medlemskab.

 

Det var en stor ære som formand for Søndre Birks Garderforening, at jeg på Hjælpefondens juletur 2010 kunne uddele hele to 70 års tegn til henholdsvis 451-Nov-39 Ulf Emcken og til 314-Nov-38 Frank Zorn.

Foreningen siger stor tak til begge for et trofast medlemskab i vor forening gennem alle årene.

Jens Crone


Frank Zorn får 70 års tegnet hæftet på sit bryst.

 

Frank Zorn betragter sit 70 års tegn.

 

Frank Zorn og formand.

 

Frank Zorn og formand.

 

Ulf Emcken modtager en lille takketale af formanden.

Ulf Emcken kigger opmærksomt på formanden,
 medens han sætter 70 års tegnet på hans bryst.

Ulf Emcken takker formanden for tegnet.

Ulf Emcken og formand.